VABILO NA OBČNI ZBOR OČD

Občni zbor bo letos potekal na daljavo in sicer v petek 19.3.2021 ob 18 uri preko aplikacije Zoom. Ker vemo, da nekateri čebelarji niste vešči z računalnikom, bomo izvedli v ponedeljek 15.3. 2021 med 19 in 20 uro tudi poskusno srečanje, da se prepričate, če vam bo vse delovalo. V kolikor imate otroke ali vnuke, ki vam bi pri tem pomagali, da boste lahko poslušali občni zbor na daljavo, se že dovolj zgodaj z njimi dogovorite.

Za sodelovanje na občnem zboru ni potrebno nameščati aplikacije Zoom, ampak samo pritisnite na povezavo, katero ste prejeli po e-pošti.

(Na enak način se boste lahko udeležili tudi drugih predavanj na daljavo, ki jih organizira ČZS že od jeseni.)


DNEVNI RED OBČNEGA ZBORA:

 1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav udeležencem
 2. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev verifikacijske komisije in dve overovateljev zapisnika ter potrditev dnevnega reda
 3. Poročilo predsednika
 4. Poročilo podpredsednika
 5. Poročilo razporejevalca na pasiščih
 6. Poročilo blagajnika
 7. Poročilo nadzornega odbora
 8. Poročilo disciplinske komisije
 9. Poročilo terenskih svetovalcev
 10. Poročilo predsednika komisije za Istrski med
 11. Poročilo NVI
 12. Razprava čebelarjev o poročilih
 13. Plan društva v letu 2021
 14. Predstavitev novih članov
 15. Podelitev zahval in odlikovanj čebelarjem
 16. Razno

OČD Koper