Veterinarski nasveti Januar

Prvi mesec v letu je za čebelarja še dokaj miren. Proti koncu meseca se zaradi majhne proizvodnje voska, ki je potreben za pokrivanje zaleženih celic, po navadi ovlažijo vrata oz. panjski opaž. Znak, da se je pojavila prva zalega, so tudi posamezne ploščice voska med panjskim drobirjem. Že prvo priložnost izrabi tudi varoa za svoje razmnoževanje. Dokaz za to so svetlo rjave mlade varoe, ki jih najdemo v zgodnjem zimskem drobirju. Ob tem je zamujeno tudi zimsko zatiranje zajedavca, saj je ta že dobil varno zavetje pod celičnimi pokrovci.
V številnih čebelnjakih se to zimo po zatiranju varoe pojavlja povečan osip čebel. Vsaka dolgoživa čebela, ki je bila kadar koli v stiku z varoo, bo preživela največ tri četrtine svojega življenja. Če je na čebeli zajedavcev več, je to popoln invalid s kratkotrajno življenjsko dobo. Zdrave dolgožive čebele bi laže prenesle uporabo akaricidnih sredstev. Za invalidne čebele je to prevelik stres, zato ga organizem ne more več premagati. Zaradi tega je priporočljivo čim prej kontrolno pregledati stojišča čebel, zlasti če smo varoe zatirali decembra. Skrbno in brez povzročanja hrupa, ki bi vznemirjal čebele, je treba preveriti panjska žrela in omogočiti njihovo prehodnost. Kakršnemu koli razburjenju čebel se je treba izogibati do prvega čistilnega izleta.

Če ob prisluškovanju panja v njem ni slišati glasu, mora čebelar, če je družina odmrla, panjsko žrelo takoj zapreti. O tem mora obvestiti tudi območnega veterinarja za zdravstveno varstvo čebel, skupaj pa se bosta dogovorila o postopkih za ugotovitev vzroka propada in nadaljnjih ukrepih.

Po dozdajšnjih ugotovitvah je vzrok poznojesenskih izgub čebeljih družin že prvi korak, tj. napačna izvedba junijskega ugotavljanja števila varoj. Ker čebelarji niso našli varoj, so prvo poletno zatiranje izvedli šele avgusta. Prav tako niso izvajali tehnoloških ukrepov, ki bi pomagali pri zmanjšanju števila parazitov. Po mnenju teh čebelarjev namreč junijsko testiranje čebeljih družin ni verodostojno, ker na testnih podnicah niso našli varoj. Za odpravo tovrstnih težav vsem čebelarjem predlagam, da:
namestijo testne mreže – lovilce varoj v vseh panjih;
naj lovilec varoj prekriva celotno panjsko podnico;
preprečijo stik čebelam in mravljam z lovilno površino, ki naj bo vsaj ob robovih namazana z vazelinom;
za pregled drobirja uporabljajo povečevalno steklo ter ga pregledujejo ob primerni osvetlitvi, potrebni za branje;
med aktivno sezono štejejo varoe in vsakih štiri ali pet dni čistijo podnico, saj je tako varoo v obilici drobirja še mogoče videti.

V obdobju, ko si pripravljamo načrte za prihodnjo sezono, v člankih evropskih raziskovalcev beremo rezultate analiz o ostankih različnih akaricidov v čebeljem vosku in opozorila o škodljivih vplivih na žive organizme. Če je teh ostankov od 0,1 mg–1 mg na kg voska, ti ne morejo preiti v med v merljivih količinah (S. Bogdanov, 2004). Po podatkih Švicarskega čebelarskega raziskovalnega centra iz Liebefilda v njem že od leta 1991 sistematično spremljajo onesnaženost švicarskega voska. Raziskava je pokazala, da se koncentracija akaricidov v vosku povečuje s pogostnostjo njihove uporabe (npr. fluvalinat), zmanjševanje koncentracije po prenehanju uporabe sredstva pa poteka občutno počasneje. Koncentracija brompropilata, ki ga v Švici ne uporabljajo že od leta 1991, naj bi se pod ugotovljivo vrednost 0,1 mg/kg zmanjšala šele po letu 2006.
Predvidevam, da glede na podobne okoliščine in način dela razmere glede ostankov akaricidov v vosku pri nas ne morejo biti boljše. Ni mi znano, niti nisem zasledila, ali v Sloveniji že kdo opravlja tovrstne raziskave. Glede na škodljive vplive tovrstnih ostankov na življenje čebel bi bilo to zelo smiselno. Čebele lahko nevede silimo, da dograjujejo svoje domovanje na satnicah, ki vsebujejo akaricidne ostanke.
Vsakemu čebelarju, ki je ozaveščen o nravnosti živega bitja, je jasno, da se iz celic s primešanimi škodljivimi kemikalijami razvija delno prizadet čebelji rod. Najnevarnejši hibi, ki ju naše oko ne zazna, sta porušen imunski sistem čebele in zmanjšana sposobnost preživetja. Masa jajčeca se do izleganja odraslega organizma, tj. mlade čebele, poveča za približno 900-krat (M. L. Winston, 1987). Poglavitne življenjske energije, ki jo mlad organizem dobi med razvojem v celici, ne more nadomestiti nobena človeška pomoč z dodajanjem različnih krepčil, pogač, bogatih s konzervansi, in različnih vitaminskih dodatkov ob konvencionalnem sladkorju.
Kakovost voska poleg ostankov najbolj ogroža navzočnost spor povzročitelja hude gnilobe. Spore uniči 30 minut trajajoče segrevanje voska pri temperaturi 120 oC.
Zaradi velike obstojnosti pa s pregrevanjem voska ni mogoče odstraniti ali nevtralizirati kemikalij (fluvalinata, kumafosa, …). Proizvodnja voska obsega približno 2 % proizvodnje medu. Postopek izdelave satnic je za večino čebelarjev zamuden in drag, zato jih kupujejo. Glede na način čebelarjenja imajo tako z vsako serijo več možnosti, da dobijo tudi večjo količino kontaminantov.
Zaradi vse pogostejšega propadanja čebeljih družin se bo povečalo povpraševanje po izdelavi satnic iz manjših količin lastnega voska. Cilj vsakega čebelarja bo pridobiti čim več neonesnaženega voska.
Kakovost voska je nujno izboljšati:
z izločanjem onesnaženega voska iz čebelarstev za uporabo v svečarstvu in modelarstvu;
z zamenjavo starih satnic s satnicami brez ostankov;
s pridobivanjem neonesnaženega voska s topljenjem deviškega satja in celičnih pokrovcev;
z uporabo organskih kislin in biotehnoloških postopkov zatiranja varoe;
z naravno zaščito satja pred voščeno veščo.
 
Zaščita satja pred voščeno veščo

Zamrznjenje satjaNekaj ur na – 15 oCHraniti v hladnem, svetlem prostoru s prepihom na temperaturi od 5–15 oC
Mravljinčna kislina v vodni raztopini80 ml 85 % mravljinčne kisline na 100 litrov prostorninePoleti ponavljati izhlapevanje enkrat do dvakrat na dva tedna
Ocetna kislina v vodni raztopini200 ml 80 % ocetne kisline na 100 litrov prostorninePoleti ponavljati izhlapevanje enkrat do dvakrat na dva tedna
Žveplo na trakovih1 trak na 100 litrov prostornineDimljenje ponavljati poleti na vsake 4 tedne

Avtor: mag. Mira Jenko Rogelj NVI