Veterinaski nasveti Maj

Za uspešno obvladovanje varoj je treba nenehno spremljati njihov razvoj, hkrati pa število teh zajedavcev ves čas vzdrževati pod ekonomskim pragom – to pri tistem številu, ki ne povzroča večjih poškodb čebel in čebelji družini še dopušča normalen razvoj.
Med pašno sezono lahko število varoj zmanjšujemo zgolj z biotehnološkimi ukrepi. Poleg ukrepov, ki so bili opisani že v prejšnji številki Slovenskega čebelarja, je ta mesec najpomembnejši ukrep narejanje novih družin. To so lahko naravni roji, narejenci z zalego ali ometenci iz suhih čebel.
Največjo učinkovitost pri zatiranju varoj dosežemo v obdobju, ko v družinah ni zalege, saj so vsi zajedavci na odraslih čebelah. Zato je pomembno, da pri vseh novih družinah izrabimo to obdobje in takoj izvedemo zatiranje. Iz teh družin letos ne bomo smeli točiti medu, ki bi bil namenjen za prehrano ljudi. Za zatiranje lahko uporabimo tako oksalno kislino (p. a.) kot perizin.

1. Postopek zatiranja varoj pri narejencih s pokrito zalego
Počakamo, da se izleže vsa zalega, da se iz matičnjaka izleže matica, se spraši in začne zalegati, vendar nova zalega še ni pokrita.
a) Pripravimo svežo sladkorno raztopino oksalne kisline. Pripravljeno raztopino z brizgo kapamo po vsaki zasedeni ulici.

2. Postopek zatiranja varoj pri ometencih
V posebej pripravljene zabojčke (na dveh straneh je mreža, na dveh pa lesena stena) ometemo čebele, zapremo pokrov in jih stehtamo.
a) Pripravimo svežo vodno raztopino oksalne kisline. Z ročnim pršilnikom čebele pršimo skozi mrežo zabojčka. Sočasno zabojček tresemo in obračamo, da vse čebele enakomerno ovlažimo.
b) Suhe čebele ometemo v pripravljen panj s satjem. Po nekaj dneh čebele na vseh zasedenih satih z ročnim razpršilcem poškropimo s pripravljeno raztopino.
Količino pripravljene raztopine prilagodimo številu družin, pri katerih bomo izvedli zatiranje, Raztopine, ki je nismo porabili, ne shranjujemo za morebitno poznejšo uporabo. O odmerkih se posvetujte z vašim območnim veterinarjem.
Med zatiranjem obvezno uporabljamo osebna zaščitna sredstva.

Prednosti takojšnjega zatiranja varoj pri narejencih
Z narejanjem novih družin vzdržujemo število varoj pri matičnih družinah pod ekonomskim pragom.

Pri novih družinah, ki jih v tem času očistimo varoj, zajedavce vnovič zatiramo šele pozimi, prej pa le ob morebitni reinvaziji. Zaradi tega bomo porabili manj zdravil, manj pa bo tudi njihovih ostankov v vosku.
Če nove družine takoj očistimo varoj, jim s tem omogočimo dober razvoj do jeseni in zazimitev močnih družin.
Dva do tri dni po zatiranju varoj ugotavljamo tudi število odpadlih varoj. Iz tega števila lahko sklepamo, kolikšno je število varoj v matični družini.
Ta podatek je zelo pomemben, saj se le tako lahko pravočasno odločimo za začetek zatiranja varoj pri matičnih družinah, glede na stopnjo napadenosti pa tudi za pravočasno izbiro dovolj učinkovitega sredstva.

Avtor: Mag. Ivo Planinc NVI

Pripravil: Dario Renko