Veterinarski nasveti Julij in Avgust

Nastopila sta najtoplejša meseca v letu in z njima tudi sezona dopustov. Seveda za čebelarje, saj čebele nimajo časa za počitek in pridno nadaljujejo svoje delo.
Julij in avgust sta meseca, v katerih čebelar lahko analizira čebelarsko sezono, ki se izteka, in poskrbi, da bo novo začel z močnimi in zdravimi čebeljimi družinami. Pravzaprav pa se nova čebelarska sezona začenja že zdaj.
Takoj po točenju medu in v brezpašnem času je treba poskrbeti, da čebele ne ostanejo brez zalog hrane, kajti samo ob rednem dotoku hrane matica zalega zimske čebele, tako da lahko čebelar zazimi močne in številčne čebelje družine. To se dogaja od sredine julija do sredine septembra. Če čebele nimajo drugega vira hrane, jih je treba dokrmiti.
Hrana je eden od prvih pogojev, da so čebele dobro pripravljene na prezimitev. Drugi, prav tako zelo pomemben pogoj pa je, da so čebelje družine zdrave.
Varoza
Varozo uspešno zatiramo, če ukrepamo pravočasno. Z apitehničnimi ukrepi, ki so bili opisani v prejšnjih številkah, ste doslej precej zmanjšali število teh zajedavcev. Če spremljate naravni odpad varoj, ste tudi najbolje seznanjeni s stopnjo napadenosti vaših čebeljih družin, zato se boste lahko odločili, kdaj je zatiranje potrebno. Za spremljanje naravnega odpada varoj v panj vstavite testne mreže, in sicer tako, da pokrivajo celotno podnico in s tem čebelam onemogočajo dostop do drobirja. Naravni odpad preverjamo na vsakih 10 do 15 dni. V tem času varoje štejemo trikrat. Če odpadejo štiri varoje ali več na dan, je potrebno takojšnje zatiranje, v vsakem primeru pa je poletno zatiranje nujno.
Pravi čas za poletno zatiranje varoj je takoj po točenju oziroma v brezpašnem obdobju, najpozneje pa konec julija in v začetku avgusta. Varoje ne čakajo, da v naravi še kaj zamedi, in se v čebelji družini nemoteno množijo, zato vam priporočam, da s poletnim zatiranjem ne odlašate.
Tega zajedavca učinkovito zatiramo s sredstvi, ki so za ta namen registrirana v Sloveniji, to pa so:
• bayvarol – plastični trakovi,
• apiguard – timol v gelu in
• mravljinčna kislina – s šokterapijo ali podaljšanim hlapenjem iz hlapilnikov.
Bayvarol in apiguard lahko dobite pri veterinarjih Nacionalnega veterinarskega inštituta, seveda po poprejšnjem naročilu. Ob izdaji zdravila morate imeti s seboj dnevnik zatiranja varoze v čebeljih družinah. Mravljinčno kislino pa lahko v specializiranih trgovinah kupite sami.
Med zatiranjem spremljajte odpad varoj. Dva tedna po končanem zdravljenju z enim od omenjenih sredstev je treba znova spremljati naravni odpad varoj, saj na ta način ugotovimo, ali je bilo zatiranje uspešno in koliko je bilo uspešno, ter ali bo treba zatiranje jeseni ponoviti. Jesensko zatiranje bo potrebno, če je naravni odpad več kot dve varoji na dan.
Kot vidite, je na voljo več sredstev in načinov zatiranja. Odločite se za tisto, ki vam najbolj ustreza. Posvetujte se z veterinarjem Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki je pristojen za vaše območje, poglejte v zgibanko Zatiranje varoje in se ravnajte po navodilih proizvajalca.

Huda gniloba čebelje zalege
Huda gniloba čebelje zalege je zelo trdovratna bakterijska bolezen pokrite zalege, ki je v zadnjih letih dokaj pogosta in je zaradi posledic v okuženem čebelnjaku in okoliških čebelarstvih vredna, da ji namenimo veliko pozornost. Pri pregledu čebeljih družin bodite pozorni na spremembe, na podlagi katerih lahko posumite, da so čebele okužene s hudo gnilobo. To so:
čebelja družina številčno slabi,
čebelja zalega ni strnjena, temveč presledkasta,
celični pokrovčki so vdrti, vlažnega videza in nagrizeni,
vsebina celice je pri poskusu z zobotrebcem vlečljiva, svetlo do temno rjava.
Ob sumu hude gnilobe čebelje zalege je vsak čebelar po zakonu dolžan o tem obvestiti veterinarja Nacionalnega veterinarskega inštituta. Ta opravi klinični pregled čebeljih družin in potrdi ali ovrže sum okužbe s hudo gnilobo. Po potrebi satje s sumljivimi spremembami pošlje tudi v laboratorijsko preiskavo. Če je bolezen potrjena, je treba okuženo čebelarstvo sanirati ter pregledati vse čebelnjake v polmeru tri kilometre od žarišča okužbe. Naj vas ne bo strah ali sram prijaviti bolezen, saj bo le na ta način omogočen širši pogled na zdravstveno stanje čebeljih družin v okolici okuženega čebelnjaka, bolezen pa bo omejena oziroma zatrta.
Huda gniloba čebelje zalege je zelo trdovratna in nalezljiva bolezen, ki jo je mogoče odpraviti le ob doslednem upoštevanju navodil veterinarske službe, s trdno voljo in delom čebelarja samega ter s preprečevanjem vnovičnega pojava bolezni v čebelarstvu.

Ropanje
Avgusta se velikokrat pojavi ropanje, bodisi kot tihi rop ali kot zelo napadalen rop, ki je včasih videti prav tragično.
Ropanje je naravna lastnost čebel, nagon po nabiranju zalog hrane. Po navadi ropajo močnejše družine, njihove žrtve pa so družine s slabim obrambnim nagonom, še pogosteje pa oslabele in številčno majhne čebelje družine, ki se ne morejo več braniti. Take družine so sumljive in jih moramo temeljito pregledati (lahko so brez matice, lahko je matica slaba ali pa so celo bolne). Ropanje je nevarno predvsem zaradi prenašanja različnih bolezni, zlasti hude gnilobe čebelje zalege.
Čebelar mora ropanje preprečevati, zlasti pa mora onemogočati, da bi se pojavil nagon ropanja. Čebelje družine morajo biti zdrave in močne, zato se vse družine krmimo in zdravimo sočasno.
Čebele lahko ropajo družine v istem čebelnjaku ali družine v sosednjih čebelnjakih. Če opazimo ropanje, moramo ukrepati čim prej, da se pojav ne razširi na več panjev. Žrela izropanih oz. roparskih panjev, najbolje pa vseh panjev v čebelarstvu, zožimo tako, da lahko skoznje prehaja samo po ena čebela. Če je mogoče, vse oropane in oslabele družine prepeljemo na drugo, oddaljeno stojišče. Po tihem ropu moramo oropani družini dopolniti zaloge, da ne bi pozimi ostala brez hrane.
Vaše čebele pridno delajo, da lahko žanjete sadove njihovega truda in da jih lahko uživate. V zahvalo za to poskrbite, da bo ves njihov trud poplačan ter da bodo zdrave in močne začele novo čebelarsko sezono.

Avtor: Andreja Rusjan, NVI

Zbral in pripravil: Dario Renko